Fel 2711 när du installerar RBS-klienten för SQL Server 2016 med SharePoint Server 2016

Symptom

Du får felet 2711 när du installerar RBS-klienten för SQL Server 2016 med SharePoint Server 2016 med hjälp av följande kommando:

msiexec /qn /lvx* rbs_install_log.txt /i RBS_amd64.msi DBNAME="WSS_Content" DBINSTANCE="DBInstanceName" ADDLOCAL=Client,Docs,Maintainer,ServerScript,FilestreamClient,FilestreamServer

Felmeddelande:

Product: Microsoft SQL Server 2016 Remote BLOB Store -- Error 2711. The installer has encountered an unexpected error. The error code is 2711. The specified Feature name ('Docs') not found in Feature table.

Orsak

De senaste SQL RBS-klientversionerna paketeras inte med funktionen "Dokumentation" eller "Dokument", vilket är ett alternativ som gör det möjligt att installera stödtexthjälpfiler för SQL Filestream.

Lösning

Det här felet kan ignoreras och RBS-klienten kan installeras genom att funktionen "Docs" tas bort från parametern "ADDLOCAL". Till exempel:

msiexec /qn /lvx* rbs_install_log.txt /i RBS_amd64.msi DBNAME="WSS_Content" DBINSTANCE="DBInstanceName" ADDLOCAL=Client,Maintainer,ServerScript,FilestreamClient,FilestreamServer

Mer information

Installera RBS-klientbiblioteket på alla SharePoint frontend- och programservrar

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.