Något gick fel när du öppnar en fil med hjälp av en Office Web App eller Office Online Server

Ursprungligt KB-nummer:   2761265

Symptom

När du försöker öppna en fil med hjälp av en Office Web App eller Office Online Server får du följande felmeddelande:

Fel

Något gick fel

Ett fel uppstod på servern.

Teknisk information

Felsöka problem med Microsoft SharePoint Foundation.

Korrelations-ID: <Korrelations-ID>

Orsak

Det här problemet inträffar när du loggar in på SharePoint Server med ett systemkonto. Office Online kräver att SharePoint-servern skickar en användartoken för varje begäran. Men SharePoint Server kan inte skapa en användartoken för ett systemkonto.

Lösning

Du bör inte använda ett systemkonto när du loggar in på en SharePoint Server-webbplats för att komma runt det här problemet.