Det kan ta upp till 24 timmar innan SharePoint-filen har bearbetas

Sammanfattning

När Microsoft SharePoint kör analyser på filer kan det ta upp till 24 timmar efter bearbetningen beroende på filtypen (inklusive bilder, videoklipp, ljudfiler och PDF-filer). Det tar dock normalt bara några timmar att slutföra Office-filerna och kan slutföra dem först.

Status

Detta är avsiktligt.

Mer information

SharePoint utför en mängd olika uppgifter efter att filer har laddats upp eller redigerats. När någon av dessa analyser utlöses extraherar SharePoint filens metadata och skriver den som egenskaper för filen. Beroende på filtyp gör SharePoint följande ytterligare analysprocesser:

  • Identifiera dokumentspråk
  • Tids för läsning-beräkning
  • Extrahering av nyckelpunkt
  • Identifiering av bildobjekt
  • Optisk teckenläsning (OCR)

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.