"Importera kalkylblad" i SharePoint-appen misslyckas och felmeddelandet "Ett oväntat fel har uppstått. (-2147352567)"

Symptom

När du klickar på knappen Importera med hjälp av SharePoint-appen "Importera kalkylblad" i SharePoint visas följande felmeddelande:

Ett oväntat fel har inträffat. (-2147352567).

Orsak

Säkerhetsbegränsningar hindrar webbsidan från att starta eller komma åt Excel.exe.

Lösning

Viktigt

Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar i registret. Innan du ändrar det bör du först säkerhetskopiera registret för att kunna återställa det om problem skulle uppstå.

Ta bort eller ändra följande registervärde:

 1. Starta Registereditorn. Det gör du genom att använda en av följande procedurer, lämplig för din situation:

  • Windows 10: Högerklicka eller tryck på och håll ned Start-knappen och välj sedan Kör för att öppna dialogrutan Kör.
  • Windows 8: Öppna dialogrutan Kör genom att trycka på Windows-tangenten + R.
  • Windows 7 eller Windows Vista: Välj Start och välj sedan Kör för att öppna dialogrutan Kör.
 2. Skriv regedit.exe och tryck sedan på Retur.

 3. Leta upp och klicka på följande undernyckel:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Security]
  
 4. Klicka Redigera och sedan på Nytt strängvärde. Ange följande text som värdenamn och tryck sedan på Retur:

  "automationsecurity"=dword:00000003
  
 5. Klicka på Avsluta på Arkiv-menyn för att avsluta Registereditorn.

Den här principinställningen styr om makron kan köras i ett Office-program som öppnas programmässigt av ett annat program.

Om du aktiverar den här principinställningen kan du välja mellan tre alternativ för att styra makrobeteendet i Excel, PowerPoint och Word när programmet öppnas programmässigt:

 • Makron aktiverade (standard) – Makron kan köras programmässigt i programmet. Med det här alternativet används standardkonfigurationen i Excel, PowerPoint och Word.
 • Säkerhetsnivå för användarprogram – Makrofunktionerna bestäms av inställningen i avsnittet Makroinställningar i Säkerhetscenter.
 • Inaktivera makron som standard – Alla makron inaktiveras i programmet som öppnas programmässigt.

Om den här principinställningen är inaktiverad eller inte har angetts kan alla separata program som används för att starta Microsoft Excel, PowerPoint eller Word programmässigt köra makron utan att blockeras.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.