Användare kan inte komma åt en delad mapp i SharePoint Online

Problem

I SharePoint Online delar du en mapp i en webbplatssamling med en användare.

Du väljer Aktivera för att aktivera nedlåst behörighetsläge för användare med begränsad åtkomst för en SharePoint Online-webbplatssamling.

Anteckning

Du kanske har aktiverat den här funktionen tidigare eller aktiverat den eftersom den krävs för andra funktioner som du använder, till exempel publiceringswebbplatser.

När användare bläddrar till den delade mappen, till en fil eller en mapp som finns i den delade mappen, får de ett av följande meddelanden:

Access Denied
    
You need permission to access this site.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att använda den metod som passar för din situation:

 • Dela enskilda filer men inte mappar. Mer information finns i Dela SharePoint-filer och -mappar.

 • Om din webbplats inte kräver nedlåst behörighetsläge för användare med begränsad åtkomst inaktiverar du den här funktionen för webbplatssamlingar. Gör så här:

  1. Som administratör för en webbplatssamling väljer du kugghjulsikonen i det övre högra hörnet av skärmen.
  2. Välj Webbplatsinställningar.
  3. Under Webbplatssamlingens > administratörswebbplatssamlingens funktioner letar du reda på nedlåst behörighetsläge för användare med begränsad åtkomst och väljer sedan knappen Inaktivera.

  Anteckning

  Andra funktioner, till exempel publicering, kan kräva den här funktionen för att fungera korrekt.

Mer information

När du delar en mapp med en användare som inte har tillgång till den överordnade mappen eller webbplatsen, tilldelas användaren begränsad åtkomst till de överordnade objekten i SharePoint. Mer specifikt ger SharePoint användaren behörighet att komma åt mappen utan att behöva ytterligare behörighet att komma åt den överordnade mappen och andra objekt. Men när nedlåst behörighetsläge för användare med begränsad åtkomst är aktiverat har användaren inte längre åtkomst till mappen. Det beror på att den nödvändiga behörigheten begränsad åtkomst för andra objekt inte längre fungerar korrekt.

Om "Begränsad åtkomst"-behörighet

Behörighetsnivån Begränsad åtkomst ger en användare eller grupp åtkomst till specifikt innehåll utan att se annat innehåll. Genom att ge den här behörigheten kan du dela ett enskilt objekt i en lista eller ett bibliotek med en användare som inte har behörighet att öppna eller redigera andra biblioteksobjekt. I det här fallet beviljar SharePoint automatiskt begränsad åtkomst till den överordnade listan. Då kan användaren se det specifika objekt som du har delat.

Mer information om webbplatssamlingsfunktioner med nedlåst behörighetsläge för användare med begränsad åtkomst finns i Aktivera eller inaktivera funktioner för webbplatssamlingar.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.