Skapare av Microsoft Teams-grupp visas som SharePoint-administratör

Problem

Tänk dig följande situation:

  • Du använder Microsoft Teams för att skapa en ny grupp.
  • Du hittar SharePoint-webbplatsen för den skapade gruppen.
  • I aktivitetswebbdelarna visas en aktivitet för att skapa webbplatsen.

I det här scenariot nämner aktiviteten att webbplatsen har skapats av en annan användare, till exempel:

"SomeUser skapade webbplatsen"

Orsak

I vissa fall kan SharePoint inte hämta gruppägaren. I de här scenarierna visas den första webbplatsadministratören för rotwebbplatssamlingen i webbplatsskapandeaktiviteten i SharePoint.

Lösning

Lös problemet genom att följa de här stegen:

  1. Leta reda på klientorganisationens rotwebbplats (till https://till exempel Klientorganisationens klientförberedelse.sharepoint.com).
  2. Leta upp webbplatssamling för > webbplatsinställningar.
  3. Lägg till CompanyAdministrator som den första posten i fältet Administratörer.

Mer information

Microsoft är medvetna om problemet och arbetar med att förbättra användarupplevelsen.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.