Felet "Extern delning är inaktiverat för webbplatsen" när en delegerad partneradministratör försöker komma åt en klients administrationscenter för SharePoint Online

Problem

När en delegerad partneradministratör försöker komma åt SharePoint Online-administrationscentret för en av partnerns klienter i Microsoft SharePoint Online får han eller hon följande felmeddelande:

Extern delning är inaktiverat för webbplatsen.

Lösning

Du kan lösa problemet med SharePoint Online-hanteringsgränssnittet för att ta bort gästkontot från klientens organisation. Det gör du genom att köra följande cmdlet:

Remove-SPOExternalUser

Mer information om den här cmdleten finns på följande Microsoft-webbplatser:

Mer information

Det här problemet inträffar när kontot som den delegerade partneradministratören använder för inloggning ursprungligen bjöds in till SharePoint Online-webbplatsen av partnerns klient som gäst. Gästbehörigheter åsidosätter en delegerad partners behörigheter. Det förhindrar att gäster kommer åt administrationscentret för SharePoint Online.

Mer information finns i Partner: Skapa din verksamhet och administrera ditt Office 365-partnerkonto.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.