"Vi kan inte slutföra din begäran" när du accepterar en inbjudan till en SharePoint Online-resurs

Problem

Tänk dig följande situation:

  • Du delar en Microsoft SharePoint Online-resurs med en extern användare. Under den här processen väljer du alternativen Kräv inloggning och Skicka en e-postinbjudan.

  • Den externa användaren får e-postinbjudan och klickar sedan på länken till den delade resursen.

  • På sidan Välkommen till SharePoint Online klickar den externa användaren på Skapa ett Microsoft-konto – det är snabbt och enkelt! .

  • Användaren avslutar och skickar formuläret för att skapa ett nytt Microsoft-konto.

I det här scenariot får användaren följande felmeddelande:

We're unable to complete your request.

Microsoft account is experiencing technical problems. Please try again later.

Lösning

Du kan komma runt problemet genom att be användaren att använda det nya Microsoft-kontot som han eller hon skapade för att logga in på webbplatsen, enligt följande:

  1. Visa e-postinbjudan för SharePoint Online-resursen och klicka sedan på länken till det delade innehållet.

  2. På sidan Välkommen till SharePoint Online klickar du på alternativet för att logga in med Microsoft-kontot.

  3. Använd kontot som du skapade tidigare (under processen som utlöste felmeddelandet) för att logga in på webbplatsen och sedan komma åt den delade resursen.

Anteckning

Även om felet inträffar när du skickar formuläret för att skapa det nya Microsoft-kontot skapas kontot fortfarande och det kan komma åt den delade resursen.

Mer information

Det här är ett känt problem som inträffar när en extern användare accepterar en inbjudan till en SharePoint Online-resurs och sedan väljer alternativet att skapa ett nytt Microsoft-konto.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.