Felet "HTTP-begäran är obehörig" i en SharePoint Online- eller SharePoint Server-kalender när du konfigurerar ett kalenderöverlägg till Exchange Online

Problem

Tänk dig följande situation:

  • Du har ett kalenderöverlägg i Microsoft SharePoint Online eller SharePoint Server.
  • Du konfigurerar kalenderöverlägget att göra följande:
    • Hämta en kalender från Microsoft Exchange Online
    • Visa kalendern i SharePoint Online- eller SharePoint Server-kalendern

I det här scenariot visas inte information från Exchange Online-kalendern i SharePoint Online eller SharePoint Server. Dessutom får du följande felmeddelande, som visas ovanför kalendern:

HTTP-begäran är obehörig med klientautentiseringsschemat 'Ntlm'. Autentiseringshuvudet som togs emot från servern var 'Basic Realm=""'.

Lösning

Det här problemet uppstår eftersom det inte går att använda kalenderöverlägget i en SharePoint Online- eller SharePoint Server-kalender som hämtas från Exchange Online.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.