"Det går inte att hitta en angiven webbplats i den angivna URL:en" när du använder ett kalenderöverlägg

Problem

Tänk dig följande situation:

  • Du bläddrar till en kalender i Microsoft SharePoint Online.

  • Du klickar på fliken KALENDER och sedan på Kalenderöverlägg.

  • På sidan Inställningar för kalenderöverlägg klickar du på Ny kalender.

  • Du anger URL-adressen till en SharePoint Online-kalender i fältet Webb-URL.

  • Du klickar på Lös.

I det här scenariot får du följande felmeddelande:

Det går inte att hitta en angiven webbplats i den angivna webbadressen.

Lösning

Det här problemet uppstår eftersom kalenderöverlägg från en SharePoint Online-webbplatssamling till en annan inte stöds.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.