Aktivera skript och läsa in den här sidan på nytt när du försöker öppna en SharePoint Server 2013-webbplats

Ursprungligt KB-nummer:   2752584

Symptom

När du försöker öppna en Microsoft SharePoint Server 2013-webbplats visas följande felmeddelande:

Du försöker komma åt den här webbplatsen från en säker webbläsare på servern. Aktivera skript och läs in den här sidan på nytt.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom JavaScript-funktionen är inaktiverad i Windows Internet Explorer.

Lösning

Du kan lösa problemet genom att aktivera JavaScript-funktionen i Internet Explorer. Gör så här:

  1. Öppna Internet Explorer, gå till SharePoint Server 2013-webbplatsen, tryck på Alt för att visa menyraden, välj Verktyg och välj sedan Internetalternativ.
  2. På fliken Säkerhet väljer du Anpassad nivå.
  3. Rulla ned till avsnittet Active scripting och välj aktivera.