Säkerhetsvarning om certifikat för en SharePoint-webbplats när du startar Outlook

Ursprungligt KB-nummer:   2121926

Symptom

När du konfigurerar Microsoft Outlook till att ha en eller flera Microsoft SharePoint-kalendrar eller listor, och sedan startar Outlook, får du följande säkerhetsvarning för certifikat:

Namnet på säkerhetscertifikatet är ogiltigt eller matchar inte namnet på webbplatsen.

Orsak

Det här problemet uppstår på grund av inställningen För alternativ åtkomstmappningar på SharePoint-servern. När SharePoint-servrar är i samma nätverk som Outlook har mappningen av intranätzon i SharePoint företräde framför standardmappningen. Om intranät-URL:en inte matchar certifikat-URL:en, får du en säkerhetsvarning som beskrivs i avsnittet "Symptom".

Upplösning 1

Om du vill hantera alternativa åtkomstmappningar på SharePoint-servern följer du dessa steg.

  1. Klicka på Start, klicka på Alla program, klicka på Microsoft Office Server och klicka sedan på Central administration av SharePoint 3.0.
  2. Välj Åtgärder i det övre navigeringsfältet på startsidan för Central administration.
  3. Välj Alternativa åtkomstmappningar i avsnittet Global konfiguration på sidan Åtgärder.
  4. Klicka på URL-adressen som visas som Intranät.
  5. Uppdatera URL:en så att den matchar den URL som visas i certifikatet. Du kan också välja Ta bort för att ta bort posten.
  6. Spara ändringarna genom att klicka på OK.

Upplösning 2

Använd ett certifikat som matchar URL:en i listan Intranätzon på SharePoint-servern.