"Webbplatsnamn får inte innehålla vissa reserverade ord" när du skapar en ny SharePoint Online-underwebbplats

Problem

När du försöker skapa en ny SharePoint Online-underwebbplats får du följande felmeddelande:

 • Webbplatsnamn får inte innehålla vissa reserverade ord och får inte börja med understreck. Ange ett annat namn.

Lösning/lösning

Följ de här riktlinjerna för att komma runt problemet:

 • Använd ett annat namn för webbplatssamlingen.

 • Använd ett webbplatsnamn som inte börjar med ett understreck.

 • Skapa en underwebbplats från en annan webbplats i stället för från rotwebbplatsen eller den överordnade webbplatsen genom att använda en sökväg som inte är en reserverad sökväg. Reserverade sökvägar visas i avsnittet "Mer information" i den här artikeln.

Mer information

Det här problemet uppstår eftersom vissa sökvägar är reserverade i SharePoint Online när du skapar en underwebbplats i rotwebbplatssamlingen eller den överordnade webbplatssamlingen. För Office 365-prenumerationer (exklusive Office 365 Small Business), är följande sökvägar reserverade och användarna ser felmeddelandet när en webbplats skapas på dessa platser

För Office 365-prenumerationer (exklusive Office 365 Small Business):

 • /search

 • /admin

 • /wpresources

 • /webbplatser

 • /teams

 • /personligt

 • /portals

I Office 365 Small Business:

 • /search

 • /wpresources

 • /webbplatser

 • /teams

 • /personligt

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.