"Vi vet inte vad som hände, men något gick fel." i Excel Web Access-webbdelar

Den här artikeln är skriven av Tom Tomas Bengtsson, teknisk specialist.

Symptom

När du försöker visa en Microsoft Excel-arbetsbok i Excel Web Access-webbdelen får du följande felmeddelande:

dialogrutan excel services

I uls-loggarna (Unified Logging Service) visas följande logg:

The EXECUTE permission was denied on the object 'rbs_fn_get_blob_reference', database 'SharePoint_Content_80', schema 'mssqlrbs'.

Lösning

Lös problemet genom att ge följande behörigheter till kontot programpool i innehållsdatabasen:

  • db_rbs_admin
  • db_rbs_filestream_maintaner_1
  • db_rbs_filestream_reader_1
  • db_rbs_filestream_writer_1
  • db_rbs_maintainer
  • db_rbs_reader
  • db_rbs_writer

dialogrutan Behörigheter för programpoolkonto