En webbdel som är konfigurerad att uppdateras automatiskt på en sharePoint Foundation 2010-webbsida har aldrig uppdaterat klart

Symptom

Du har en virtuell listwebbdel som är konfigurerad att uppdateras automatiskt på en webbsida i Microsoft SharePoint Foundation 2010. Uppdateringen har dock aldrig avslutats. Det här problemet uppstår också i en webbdel för dataformulär (DFWP) och en vanlig lista.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom JScript-koden för den automatiska uppdateringen inte bearbetas.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att konfigurera webbdelen eller den vanliga listan i Microsoft SharePoint Designer 2010. Gör så här:

  1. Öppna sidan som innehåller den virtuella listwebbdelen i Microsoft SharePoint Designer 2010.
  2. Klicka på Redigera fil.
  3. Klicka på webbdelen.
  4. Markera kryssrutan Asynkron uppdatering fliken Alternativ.
  5. Klicka på listrutan Uppdatera intervall, välj ett intervall och spara sedan inställningarna.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.