Ett arbets flödes status fel rapporteras när ett SharePoint 2010-arbetsflöde upphör

Symptom

När du skapar ett Microsoft SharePoint 2010-arbetsflöde i Microsoft SharePoint Designer 2013 stoppas arbets flödetav en tillgänglig arbets flödes åtgärd. Med åtgärden stoppa arbets flöde anges statusen för arbets flödes instansen till slutförd och om ett anpassat meddelande loggas i Historik listan.

När en arbets flödes instans når stoppa arbets flödes åtgärden rapporteras ett fel med ett KORRELATIONS-ID till sidan arbets flödes status för arbets flödes instansen.

Sidan arbets flödes information för SharePoint 2010 med ett fel

Orsak

Detta är avsiktligt. Även om arbets flödets författare måste ange åtgärd för att stoppa arbets flödet 2010, hanteras åtgärden stoppa arbets flöde som om ett fel har inträffat och sedan skrivs motsvarande diagnostikinformation ut.

Status

Detta är ofarligt och påverkar inte arbets flödets utförande. Det rapporterade felet kan ignoreras.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint-communityn.