Slutförda uppgifter tas inte bort för ett arbetsflöde med sharepoint 2013-arbetsflödesplattformtypen

Problem

Tänk dig följande situation:

  • I SharePoint Online eller SharePoint Server har du ett arbetsflöde som använder sharepoint 2013-arbetsflödesplattformtypen.
  • Arbetsflödet använder åtgärden Tilldela en uppgift eller Starta en uppgift.

När arbetsflödet har slutförts tas den slutförda aktiviteten inte bort som förväntat.

Lösning

Det här är det förväntade beteendet för arbetsflöden som använder SharePoint 2013-arbetsflödesplattformtypen. Slutförda arbetsflödesuppgifter tas inte bort. Ofullständiga arbetsflödesuppgifter tas bort som standard om du inte ändrar inställningen PreserveIncompleteTasks till Ja för egenskaperna för uppgiften i SharePoint Designer 2013. I arbetsflöden där SharePoint 2010-arbetsflödesplattformtypen används tas både slutförda och ofullständiga uppgifter bort som standard.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.