SharePoint 2013-arbetsflöden är inte tillgängliga för IRM-principer i SharePoint Online eller SharePoint Server lokalt

Problem

Du skapar ett Microsoft SharePoint 2013-arbetsflöde med innehållstypen SharePoint 2013-arbetsflödesplattform i en lista eller ett bibliotek i SharePoint Server 2013 lokalt eller SharePoint Online. Men arbetsflödet visas inte i IRM-bevarandeprincipen (Information Rights Management).

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att använda innehållstypen SharePoint 2010-arbetsflödesplattform när du skapar arbetsflödet.

Mer information

SharePoint 2010-arbetsflödesassociationer är den enda typ av arbetsflöde som används med IRM-bevarandeprincipen. SPWorkflowAssociation-klassen är den enda klassen som visas på list- eller innehållstypnivån som visas på den nedrullningrullningsmenyn för arbetsflödet.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.