SharePoint Online-objekt som kräver godkännande av innehåll återgår till statusen "Väntar"

Problem

Tänk dig följande scenario.

  • I ett Microsoft SharePoint Online-bibliotek är alternativet Kräv godkännande av innehåll för skickade objekt? under Inställningar för bibliotek, Versionsinställningar inställt på Ja.

  • Du kör ett Microsoft SharePoint 2013-arbetsflöde för ett objekt som finns i biblioteket.

  • När arbetsflödet är klart ändras godkännandestatus för objektet till Väntar.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att inaktivera automatisk uppdatering av arbetsflödesstatusen till det aktuella stegets namn. Gör så här:

  1. Öppna det aktuella arbetsflödet i SharePoint Designer 2013.

  2. Avmarkera kryssrutan Uppdatera arbetsflödesstatus automatiskt till det aktuella stegets namn på sidan Arbetsflödesinställningar för arbetsflödet.

  3. Spara arbetsflödet och publicera det sedan på SharePoint-webbplatsen.

Mer information

Objektets status ändras när arbetsflödet körs och när arbetsflödesstatusen uppdateras automatiskt till det aktuella stegets namn aktiveras för arbetsflödet. När du gör det startas godkännandeprocessen för det aktuella objektet.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.