(Angivet RunAs-konto är ogiltigt) visas när du konfigurerar Workflow Manager 1.0

Ursprungligt KB-nummer:   3026799

Symptom

Anta att du har installerat Workflow Manager 1.0 som en del av en SharePoint Server 2013-version som bygger på en icke-SharePoint-server. Därefter konfigurerar du en ny arbetsflödesfarm i Workflow Manager 1.0. Det verifierade tjänstkonto som tillhandahålls i avsnittet Konfigurera tjänstkonto fungerar effektivt med Active Directory-administratörsanvändaren. Men det fungerar inte med den andra domänen\användaren. Dessutom visas följande felmeddelande:

Angivet RunAs-konto är ogiltigt.

Anteckning

Det här problemet uppstår på grund av ett behörighetsproblem.

Lösning

Installationskontot eller tjänstkontot har läsbehörighet i Active Directory för att visa ett användarobjekt. Kontot har dock inte läsbehörighet för CN=Datorer. Läsbehörigheter krävs för ATT CN=Datorer ska kunna installera Arbetsflödeshanteraren och Service Bus. Det finns för närvarande inga lösningar på det här problemet.