Dokument som skapats via SharePoint 2013-arbetsflödesplattformen öppnas inte i SharePoint Online

Problem

Tänk dig följande situation:

  • Du skapar en innehållstyp i Microsoft SharePoint Online och kopplar sedan en mall till innehållstypen.
  • Du kopplar innehållstypen till en lista.
  • Du använder SharePoint 2013-arbetsflödesplattformtypen för att skapa ett arbetsflöde i Microsoft SharePoint Designer 2013.

Du konfigurerar arbetsflödet för att skapa ett dokument som använder innehållstypen med den associerade mallen.

När du klickar på dokumentet som skapades som en del av arbetsflödet får du följande meddelande om dokumentet öppnas i Microsoft Word för webben:

Det gick tyvärr inte att öppna det här dokumentet i Word för webben. Om du vill visa det här dokumentet öppnar du det i Microsoft Word.

När du försöker öppna dokumentet i Microsoft Word genom att klicka på Öppna i Word är dokumentet tomt.

Lösning/lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att använda SharePoint 2010-arbetsflödesplattformtypen för att skapa arbetsflödet i SharePoint Designer 2013.

Anteckning

Den mall som används för innehållstypen måste baseras på DOCX Word-dokumentformatet.

Mer information

Det här problemet uppstår när arbetsflöden som använder SharePoint 2013-arbetsflödesplattformtypen skapar ett dokument i en lista som baseras på en mall från en innehållstyp.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.