Avsnitt

Vision Cognitive Services-uppdateringar

I den här videon får du se vad som kommer ut i den här Versionen för Vision Cognitive Services, inklusive en vy över den nya visuellt innehåll och custom vision-upplevelser i praktiken.