Avsnitt

ASP Forms Login Relocation

Joe Stagner använder det tidigare kodexemplet för att fortsätta anpassa ASP.NET-autentisering genom att flytta och byta namn på inloggningsfunktionen i ASP.NET-programmet. Mer information om den här demonstrationen finns här.