Avsnitt

Hur gör jag för att: Implementera vymodeller för att hantera data för ASP.NET MVC-vyer?

I den här videon visar Chris Pels hur du använder begreppet "Visa modell" för att hantera data för ASP.NET MVC-vyer. Först skapas ett MVC-exempelprojekt som använder en ViewDataDictionary för att paketera och skicka data från en kontrollant till en vy. Därefter skapas en klass som representerar en vymodell för en vy i MVC-exempelprojektet. Som en del av den här implementeringen diskuteras fördelarna med view model-metoden. Slutligen finns det en diskussion om hur du partitioneras programlogik när du använder en vymodellimplementering.