Avsnitt

[Hur gör jag:] Konfigurera SQL-medlemskapsprovidern

Följ med Patrick Hynds när han visar hur du konfigurerar SQL-medlemskapsprovidern för att lägga till formulärautentisering på din ASP.NET 2.0-webbplats. Det finns några tips och tricks, till exempel att använda aspnet_regsql.exe-verktyget, som beskrivs i videon.