Avsnitt

Övervaka dina Azure Data Factory pipelines proaktivt med aviseringar

Dataintegrering är komplext och hjälper organisationer att kombinera data och komplexa affärsprocesser i hybriddatamiljöer. Ökningen av volym, variation och hastighet för data har lett till fördröjningar i övervakningen och reagera på problem. Organisationer vill minska risken för dataintegreringsaktivitetsfel och påverkan på andra underordnade processer.

Manuella metoder för att övervaka dataintegreringsprojekt är ineffektiva och tidskrävande. Därför vill organisationer ha automatiserade processer för att övervaka och hantera dataintegreringsprojekt för att ta bort ineffektivitet och fånga upp problem innan de påverkar hela systemet.

I det här avsnittet ansluter Sig Gaurav Malhotra till Scott Hanselman för att visa hur organisationer nu kan förbättra driftsproduktiviteten genom att skapa aviseringar om dataintegreringshändelser (lyckade/misslyckade) och proaktivt övervaka sina Azure Data Factories.

Hoppa till: 

[01:32] Demostart 

Azure
Data Factory