Avsnitt

Skala din molnapp med Azure Cache for Redis

Ye Gu ansluter sig till Scott Hanselman för att diskutera Azure Cache for Redis, ett populärt minnesinternt datalager med öppen källkod som använder DRAM för att lagra de mest använda eller tidskänsliga data för snabb hämtning. Med den kan du skapa program i Azure som hanterar miljontals begäranden per sekund ned till svarstid på under millisekunder. Nu blir Azure Cache for Redis ännu kraftfullare genom integreringen av Redis Enterprise i samarbete med Redis Labs.

[0:00:00]– Introduktion
[0:00:46]– Presentation
[0:06:34]– Demo
[0:15:48]– Diskussionsslut &

Azure