Avsnitt

Säker åtkomst till API-servern med hjälp av auktoriserade IP-intervall i AKS

I Kubernetes är API-servern det centrala sättet att interagera och hantera klustret. För att förbättra klustersäkerheten i Azure Kubernetes Server visar Ruchika Gupta Scott Hanselman hur du kan begränsa åtkomsten till API-servern till en begränsad uppsättning IP-adressintervall.

[0:02:23] - Demo

Azure