Avsnitt

Virtuellt datacenter

Olivier Martin ansluter sig till Scott Hanselman för att prata om begreppet Virtual Data Centers, som är kärnan i vad Azures programvarudefinierade nätverksstack gör att du kan göra med en kombination av vNet-peering, hybridanslutning och centraliserad infrastruktur i nav & ekrar topologier.

Länk: https://docs.microsoft.com/azure/networking/networking-virtual-datacenter

Follow @SHanselman

Follow @OMartin\_2010

Follow @AzureFriday

Azure