Avsnitt

Haveriberedskap från zon till zon med Azure Site Recovery

Med haveriberedskap från zon till zon kan du använda kraften i tillgänglighetszoner för att utöka din katastrofåterställningshistoria. Siddharth Deekshit ansluter till Scott Hanselman för att visa hur du nu kan skydda dina virtuella Azure-datorer genom att replikera dem från en tillgänglighetszon till en annan inom samma region.

[0:00:00]– Översikt
[0:03:28]– Presentation
[0:06:34]– Demo
[0:13:39]– Diskussion och avslutning

Azure