Avsnitt

Demo: Konvertera strängar till tal [20 av 51]

När du arbetar med data utanför ditt program kanske det inte automatiskt läse som den datatyp du förväntar dig. Detta kan orsaka problem när du förväntar dig ett tal, men JavaScript behandlar det som en sträng. Se hur du kan konvertera strängar till tal.

#JavaScript #Beginners #Tutorial #NodeJS