Avsnitt

Öka användningen av Azure HDInsight-kluster med autoskalning

Vill du få mer kontroll över kostnaderna för att driva dina växande Azure HDInsight-kluster? Är du intresserad av att öka användningen av dina Azure HDInsight-kluster? Om ja, bör du definitivt titta på den här videon för att lära dig mer om hur du använder autoskalningsfunktionen i Azure HDInsight för att hjälpa dig att uppnå högre kostnadseffektivitet.

Vi har hittat vår mer på följande länkar:
– Öka användningen av Azure HDInsight-kluster med autoskalning: https://azure.microsoft.com/en-us/blog/drive-higher-utilization-of-azure-hdinsight-clusters-with-autoscale/?WT.mc_id=dataexposed-c9-niner
– Skala Azure HDInsight-kluster automatiskt: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/hdinsight/hdinsight-autoscale-clusters?WT.mc_id=dataexposed-c9-niner

[00:33] Introduktion
[01:00] Kundutmaning
[01:55] Statiska kluster
[03:40] Lösningen är HDInsightAutoscale
[06:00] Demo av distribution
[09:05] Demo av belastningsutjämning
[10:00] Demo av schemalagd skalning
[11:20] Verifiera klusterstorlek