Avsnitt

ARM-serie nr 8: Länkade och kapslade mallar

När ARM-distributioner blir mer komplexa kan du med hjälp av länkade och kapslade mallar dela upp dessa distributioner i mindre återanvändbara komponenter. I den här sessionen visar Neil hur vart och ett av dessa fungerar.

Lära sig mer: