Avsnitt

DevOps Lab | Hashicorp Series | Avsnitt 1 | Terraform 1.0

I det första avsnittet av vår Hashicorp-serie går Kyle Ruddy med i april för att visa hur du kan använda terraform för att hantera både Azure och Github med kod. Även om många människor bara använder det för att etablera infrastruktur, hanterar det faktiskt alla typer av saker! Kolla in det.

Hoppa till:
[00:57] Översikt över Terraform 1.0-funktioner
[02:14] Kompatibilitet mellan Terraform 1.0 och tidigare versioner
[03:21] Uppgraderingsprocess till Terraform 1.0

Lära sig mer: 
Kompatibilitetslöften för Terraform 1.0
https://www.terraform.io/docs/language/v1-compatibility-promises.html
Uppgraderingsguide för Terraform
https://www.terraform.io/upgrade-guides/1-0.html
Kom igång med Terraform med Azure
https://learn.hashicorp.com/collections/terraform/azure-get-started

Azure DevOps Docs https://aka.ms/AzureDevOps/Docs
Azure DevOps YouTube https://aka.ms/AzureDevOpsYouTube
Följ april https://twitter.com/TheAprilEdwards
Följ Kyle https://twitter.com/kmruddy

GitHub