Avsnitt

Komma igång med PowerShell 3.0: (07) Förbereda dig för automatisering

Lär dig mer om automatisering och PowerShell-säkerhetsmål, körningsprincip, variabler. Öppna dörrarna till kul med citattecken, få och visa indata och andra utdata för skript och automatisering.

Fullständig kursdisposition: