Avsnitt

Servermigreringar i stor skala till Azure med Hjälp av Azure Migrate och PowerShell

Den nya Microsoft Azure Migrera PowerShell-modulen, som nu är i offentlig förhandsversion, lägger till PowerShell-stöd för servermigreringsverktygets agentlösa metod för att migrera virtuella VMware-datorer till Azure.

Gå med i Rahul Gupta, programansvarig på Microsoft, och se hur du nu kan konfigurera och hantera replikering av servrar till Azure och migrera dem till virtuella Azure-datorer med hjälp av Azure PowerShell cmdletar. I den här videon ser du också hur du kan använda PowerShell-cmdletar för att utföra migreringar på ett automatiserat repeterbart sätt och uppnå den migreringsskala och hastighet du behöver.

Fortsätt din Azure-utbildning på Microsoft Learn: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/

Är du redo att demonstrera dina Azure-kunskaper? Gör en Microsoft-certifieringsprov: Microsoft-certifieringar | Microsoft Docs

Läs mer: Migrera arbetsbelastningar till Azure | Microsoft Azure

Azure