Avsnitt

Azure Cosmos DB Certification Study Hall Ep9: Fråga Azure Cosmos DB SQL API

Skapa frågor för Azure Cosmos DB SQL API med hjälp av SQL-frågespråket.

Utbildningsmål

 • Skapa och köra en SQL-fråga
 • Projektfrågeresultat
 • Använda inbyggda funktioner i en fråga

Kapitel

 • 00:00 – Introduktion
 • 08:38 – Utbildningsmål
 • 11:30 – Förstå skillnaden mellan punktläsningar och frågor i Azure Cosmos DB
 • 28:25 – Förstå SQL-frågespråk
 • 30:45 – Skapa frågor med SQL
 • 35:29 – Projektfrågaresultat
 • 46:38 – Frågematriser
 • 51:32 – Implementera typkontroll i frågor
 • 60:08 – Använda inbyggda funktioner
 • 62:20 – Hantera datum och tid med hjälp av systemfunktioner
 • 67:55 – Köra frågor i SDK
 • 70:58 – Övning: Köra en fråga med Azure Cosmos DB SQL API SDK
 • 79:50 – Några metodtips
 • 82:56 – Kunskapstest
 • 87:57 – Sammanfattning och slutsats

Anslut

Cosmos DB