Avsnitt

6 – Adventuring Azure | Azure Web Apps eller WebSited

Microsoft Azure är en plattform och infrastruktur för molnbaserad databehandling som skapats av Microsoft för att skapa, distribuera och hantera program och tjänster via nätverk av Microsoft-hanterade datacenter.

Azure beskriver både Paas- och IaaS-tjänster och stöder många olika programmeringsspråk och verktyg

Den här videoserien riktar sig till absoluta beignners som vill utforska Microsoft Azure och vill lära sig mer om arkitekturen i Azure med tjänster som tillhandahålls av den.

1 – Introduktion till Azure
2 – Molnbaserad databehandling
3 – Azure Paas & IaaS
4 – Azure-komponenter
5 – Infrastrukturkontrollant
6 – Azure Web Apps
7 – Virtuella Azure-datorer
8 – Azure Mobile Services/Mobile Apps
9– Azure Batch Services
10 – Skapa Azure Storage konto
11– Storage kontoslutpunkter
12 – Generera åtkomstnycklar för Storage-konto
13 – Hantera data Azure Storage-konto
14- Azure CDN
15– CDN för anpassat ursprung
16 – Hantera CDN i Azure
17 – Mappa Custom Domain på CDN
18 – Skapa Azure Active Directory (AD)
19 – Mappning Custom Domain till Azure AD
20 – Skapa användare i Azure AD
21 – Appintegrering med Azure AD
22 – Så här väljer du rätt datacenter
23– Microsoft Azure scenarier

Azure