Avsnitt

OMS-tillgänglighet – introduktionsseminarier

#MSOMS

Introduktion till Microsoft Operations Management Suite med Azure Backup och Azure Site Recovery.

Observera att mitt Twitter-handtag har ändrats från @_TheWorks_ till @stephanebudo

Backup
Site Recovery