Avsnitt

Stora prestandavinster i Hyper V med Windows Server 2016

Titta på den här videon om du vill veta mer om de enorma prestandaförbättringar som gjorts tillgängliga med Hyper-V i Windows Server 2016. Den här videon beskriver de specifika prestandaförbättringarna, vilka typer av nya virtualiseringsarbetsbelastningar som detta gör tillgängliga för till exempel SQL, hur enkelt det är att flytta och klustrade VM-förbättringar.

  • [1:05] Vad är nytt i Hyper-V för Windows Server 2016?
  • [4:16] Kan jag köra Linux på Hyper-V?
  • [6:19] Hur passar klustring in i den här berättelsen? Vilka är några av de nya framsteg som gjorts när det gäller klustring Windows Server 2016?
  • [13:12] Hur är det med Hyper-V som körs på en Nano Server?
  • [14:02] Kan jag distribuera en Nano Server-instans som en virtuell dator också?

ORCA_Banner