Avsnitt

Klustring i Orleans

Med Microsoft Orleans kan du skapa program som skalas från en enda lokal server till globalt distribuerad och högtillgänglig i molnet.

I det här avsnittet går Reuben Bond med Cecil för att förklara för oss hur vi kan använda den inbyggda klustringsfunktionen i Orleans och hur den fungerar i bakgrunden.

  • [01:15] – Översikt över klustring
  • [03:17] – Konfigurera klustring i kod
  • [04:24] – Granska medlemskapstabellen
  • [05:14] – Heterogena kluster
  • [07:06] - Övervakning silo hälsa
  • [13:28] - Djupdykning i hälsoövervakning
  • [17:00] – Resurser i Orleans-klustring

 

Användbara länkar