Avsnitt

Azure Compute och AzureCLI med Azure Resource Manager

Khalid Mouss tar oss igenom vad som är möjligt med nya AzureCLI och Azure Resource Manager.