Avsnitt

Enterprise Threat Detection Service: En In-Depth översikt över Microsofts senaste cybersäkerhetslösning

Enterprise Threat Detection (ETD) är en hanterad säkerhetstjänst som ger företag avancerade funktioner för identifiering av cyberattacker som utnyttjar de senaste Microsoft-teknikerna och telemetrikällorna som är inbyggda i Windows operativsystem.

Följ med Lex Thomas när han välkomnar Andrei Saygo till showen eftersom de ger oss en snabb översikt över Microsofts senaste cybersäkerhetslösning.

  • [0:49] Vad är Enterprise Threat Detection Service?
  • [3:02] Vem kan dra nytta av den här typen av tjänst?
  • [3:44] Är detta en fristående tjänst eller kan den läggas till på
  • [4:10] Hur fungerar detta?
  • [5:30] Vad kan kunderna förvänta sig av ETD?

· Läs mer om Microsoft Secure

· Utforska Microsoft Services cybersäkerhetslösningar

__________________________

Webbplatser & Bloggar:

Videor: