Avsnitt

Analysera kod med slutsatsdragning #

Vill du identifiera tillförlitlighets- och säkerhetsbuggar innan de skickas?  Matthew Jinand  Xiaoyu Liu visar Infer#, ett statiskt analysverktyg som du kan använda för att verifiera källkodens korrekthet utan att behöva köra den. 

Läs mer om Infer# här