Användare kan inte ändra sina kontaktlistor i Lync 2010 och Lync för Mac 2011

Problem

När du försöker redigera dina kontakter i Lync 2010 eller Lync för Mac 2011 får du något av följande felmeddelanden:

Cannot add, move, or remove contacts or groups at this time. Please try again later.
Your contact list cannot be edited in UCS mode using Microsoft Lync for Mac. Please contact your system administrator.

Lösning

För att lösa problemet bör Lync-administratören använda cmdleten Invoke-CsUcsRollback för att återställa användaren från UCS-läge (Unified Contact Store).

Kommentarer

  • Om användarna ska använda Lync 2010 eller Lync för Mac 2011 som primär klient kör du cmdleten.
  • Om du använder den här cmdleten med -force-växeln, riskerar du att koppla bort användarna från deras kontakter.

Mer information om cmdleten Invoke-CsUcsRollback finns i Återställa migrerade användare i Lync Server 2013.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att använda Lync 2013, Outlook Web Access 2013 eller Outlook för att ändra din kontaktlista.

Du kan också återställa användarens kontakter till Lync Server och användarna kan då ändra sin kontaktlista. Information om hur du gör det finns i Lync-kontaktlistan är tom eller skrivskyddad när en användares Exchange-postlåda kopplas ned, är olicensierad eller flyttas.

Mer information

Om du vill bekräfta att en användare är aktiverad för UCS i Windows högerklickar du på Lync-ikonen i meddelandefältet för att öppna skärmen Konfigurationsinformation för Lync. Leta efter kontaktlistans leverantörsrad. Antingen UCS eller Lync Server visas.

Det här problemet uppstår eftersom användarens kontaktlista har migrerats till Exchange UCS. Det här är en ny integrationsfunktion i Exchange Server 2013 och Lync Server 2013. Efter migreringen ändras användarens kontaktlista från Lync Server till UCS.

Även om Lync 2010 och Lync för Mac 2011 kan läsa UCS-kontaktlistan kan de inte ändra kontakter eller grupper i UCS. Användare som har aktiverats för UCS kan därför inte ändra sin kontaktlista från Lync 2010 och Lync för Mac 2011.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.