Medlemmar i ett händelseteam uppmanas upprepade gånger att ange ett lösenord när de försöker ansluta till en Skype-mötessändning

Problem

Tänk dig följande scenario.

  • Du är aktiverad för modern autentisering i Office 365.
  • Du försöker ansluta till en Skype-mötessändning som medlem i ett händelseteam.

I det här fallet uppmanas du upprepade gånger att ange ditt lösenord för Office 365. Detta inträffar när du har anslutit till mötet i händelseteamet och under tiden producentkontroller läses in. Detta inträffar till exempel när en PowerPoint-presentation laddas upp eller när en videofeed startas.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att använda ett konto som inte är konfigurerat för modern autentisering som medlem i Skype-mötessändningens händelseteam och sedan använda tillverkarkontrollerna.

Mer information

För närvarande stöds inte tillverkarkontroller när du är konfigurerad för modern autentisering.

Mer information om Skype-mötessändning finns på Följande Microsoft-webbplatser:

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.