Fel när du lägger till en ny härledd SBC för direkt routning: Det går inte att hitta angiven gateway

Symptom

När du lägger till en ny härledd SBC (Session Border Controller) för direkt dirigering med New-CSOnlineVoiceRoute-cmdleten får du det här felmeddelandet:

"Det går inte att hitta angiven gateway"

Orsak

Nya domäner måste ha minst en användare aktiverad för Enterprise Voice för att skapa en röstrutt för en härledd SBC.

Lösning

Aktivera minst en användare för Enterprise Voice i den nyligen verifierade domänen. Se detaljerade anvisningar här.