Felmeddelande när du försöker logga in på Skype för företag – Online: "Det går inte att logga in i Lync eftersom inloggningsadressen inte hittades"

Problem

När du försöker logga in på Skype för företag – Online (tidigare Lync Online) visas följande felmeddelande: Det går inte att logga in i Lync eftersom inloggningsadressen inte hittas. Kontrollera inloggningsadressen och försök igen. Kontakta supporten om problemet kvarstår.

Lösning

Lös problemet genom att först kontrollera att användaren är licensierad för Skype för företag – Online i Office 365-portalen. När användaren har licensieras visas han eller hon i Lync-administrationscentret.

Om du synkroniserar din lokala Active Directory med Office 365 och användaren redan är licensierad för Skype för företag – Online men fortfarande inte kan logga in kontrollerar du att värdet för msRTCSIP-UserEnabled är SANT i det lokala Active Directory-schemat. Tvinga fram en katalogsynkronisering och vänta 30 minuter. Gör så här:

 1. Om du är i en Lync-hybridmiljö och fortfarande kör Lync Server lokalt måste du aktivera användaren för Lync via Kontrollpanelen i Lync eller Lync Management Shell och sedan flytta dem till Skype för företag – Online.

 2. Om du inte är i en Lync-hybridmiljö, men fortfarande har en lokal Lync Server, tar du bort användaren från Kontrollpanelen i Lync eller Lync Management Shell. Om du tar bort användaren och inte bara inaktiverar dem tas värdena i** msRTCSIP** för användaren bort från Lync. Du kan också följa nästa steg för att manuellt åtgärda problemet.

 3. Om du tidigare haft en Office Communications Server (OCS) eller En Lync-distribution som inte längre används, kanske du måste redigera användarens msRTCSIP-attribut manuellt för att åtgärda problemet. Öppna ADSIEdit (Active Directory Service Interfaces Edit) från den lokala domänkontrollanten. Mer information om ADSIEdit finns på följande Microsoft-webbplats. (Det här inkluderar information om hur du lägger till ADSIEdit i Microsoft Management Console [MMC].)

  TechNet: Lägga till ADSI-redigering i MMC

 4. Hitta den användare som inte kan logga in på Skype för företag – Online. Det gör du genom att skapa en LDAP-fråga i ADSIEdit. Hjälp med att skapa rätt fråga och hitta rätt användare finns i TechNet: Använda ADSI-redigering.

 5. När rätt användare hittas ändrar du msRTCSIP-UserEnabledattribute till SANT.

 6. Använd verktyget för katalogsynkronisering för att synkronisera med Office 365 och vänta sedan cirka 30 minuter på att ändringen ska gälla i Office 365.

Mer information om hur du synkroniserar kataloger finns i Synkronisera dina kataloger.

Mer information

Det här problemet kan uppstå om ett eller flera av följande villkor är sanna:

 • Du kör Active Directory-synkroniseringsverktyget tillsammans med ett lokalt Active Directory-schema.
 • Du har eller tidigare haft en distribution av Lync Server 2010 eller Office Communications Server 2007 tillsammans med Active Directory-schematillägg.
 • I en tidigare distribution var msRTCSIP-UserEnabled-attributet inställt på FALSKT. Det här attributvärdet synkroniseras till Office 365 och inaktiverar Skype för företag – Online-licensen för Skype för företag – Online-användaren som inte kan logga in. (Licensen för Skype för företag – Online visas dock fortfarande som aktiverad i Office 365-portalen.)

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.