Så här använder du konfigurationsinformation i Office Communicator R2, Lync Server 2013, Lync Server 2010 eller Skype för företag-klienter

Ursprungligt KB-nummer:   3026442

Funktionen konfigurationsinformation i Microsoft Office Communicator (OC) R2, Lync Server 2013, Lync Server 2010 och Skype för företag-klienter kan användas för att felsöka problem med Outlook-integrering och adressbok.

Mer information

Om du vill komma åt den här informationen håller du ned Ctrl-tangenten medan du högerklickar på Communicator-, Lync Server- eller Skype för företag-ikonen i meddelandefältet och väljer sedan Konfigurationsinformation. Den information som funktionen Konfigurationsinformation hämtar inträffar under inloggningen och konfigureras vanligtvis av Grupprincip. Även om den här informationen finns i loggfilerna och registret är den här dialogrutan ett enkelt sätt att läsa den. Detta gör konfigurationsinformation till en bra utgångspunkt för felsökning.