Kontaktkortet i Lync innehåller meddelandet Max följare har nåtts

Symptom

 • En Lync-kontakt kanske inte visas alls och ett kontaktkort med meddelandet Max antal följare har nåtts

 • Följande varningshändelse loggas i händelseloggen i Lync Server:

  Log Name: Lync Server
  Source: LS User Services
  Event ID: 32078
  Level: Warning
  User: N/A
  OpCode:
  Logged: mm/dd/yyyy hh:mm:ss AM|PM
  Task Category: (1006)
  Keywords: Classic
  Computer: server01.contoso.com
  Description:
  Reached the maximum category subscriptions per publisher limit for one of the users.The last user who reached the limit is cashton@contoso.com. Use Dbanalyze or Snooper resource kit tools to see the complete list of users who reached the limit
  Cause: 
  A user has reached the limit for maximum category subscriptions per publisher. Check the event log description for more details
  Resolution:
  Please use server management tools to change the limit. Increasing the limit to a higher value might have performance implications
  

Orsak

En Lync-användare har lagts till som kontakt av en annan Lync-användare och har nått eller överskridit den maxgräns för kategoriprenumerationer per utgivare som anges av den aktuella Lync-servernärvaroprincipen.

InformationNär en Lync-användare lägger till en annan Lync-användare som kontakt prenumererar den första Lync-användaren på fem kategorier av information om den andra Lync-användaren. Uppdateringar för dessa kategorier av information skickas automatiskt till den första Lync-användaren. Användarmodellen förutsätter att standardinställningen är 1 000 kategoriprenumerationer per Lync-användare. Det innebär att en Lync-användare kan vara en kontakt med upp till 200 andra Lync-användare.

Detaljerad information om hur MaxCategorySubscription-värdet för Lync-klientens närvaroprincip påverkar Lync-användarnas närvaro finns i TechNet-bloggen som visas nedan:

Vad kan jag göra om du är för populär?

Lösning

I följande stegvisa information beskrivs hur du analyserar och uppdaterar de aktuella inställningarna för närvaroprinciper för Lync-användarens MaxCategorySubscription

Använda Server 2008

Gör så här från en dator där Administrationsverktyg för Lync Server är installerade:

 1. Klicka på Start-knappen och sedan på Alla program

 2. Klicka på Microsoft Lync Server och välj sedan Lync Server Management Shell

 3. Ange följande PowerShell-kommando i Lync Server Management Shell:

  Get-CsPresencePolicy

Anteckning

Utdata från kommandot Get-CsPresencePolicy visar konfigurationerna av de globala närvaroprinciperna, webbplats- och användarnivånärvaroprinciperna. Standardvärdet för MaxCategorySubscription är 1000.

Detaljerad information om hur du granskar värdet MaxCategorySubscription för en närvaroprincip finns i TechNet-artikeln nedan:

Get-CsPresencePolicy

Detaljerad information om hur du uppdaterar värdet MaxCategorySubscription för en närvaroprincip finns i TechNet-artikeln nedan:

Set-CsPresencePolicy

Detaljerad information om hur du skapar en ny närvaroprincip finns i TechNet-artikeln nedan:

New-CsPresencePolicy

Anteckning

Uppdatering av MaxCategorySubscription till ett högre värde kan påverka nätverkets bandbredd på Lync-servernätverket.

Använda Server 2012

Gör så här från en dator där Administrationsverktyg för Lync Server är installerade:

 1. Klicka på Windows-tangenten för att öppna startskärmen, klicka på panelen Lync Server Management Shell
 2. Följ steg 2 till 3 som tidigare listades i avsnittet Använda Server 2008 i den här artikeln

Mer information

Detaljerad information om användarmodeller och kapacitetsplanering för Lync Server finns i TechNet-artiklarna nedan:

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.